Tayvan, Huawei ile ticari ilişkisi olan dört şirketi hedef alan soruşturma başlattı - Siècle Digital - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Tayvan, Huawei ile ticari ilişkisi olan dört şirketi hedef alan soruşturma başlattı - Siècle Digital - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
000 euro, Wang Mei-hua’yı belirtiyor

Sanık şirketler savunmalarında ticari ilişkilerin kısıtlamalara tabi olmayan teknolojilerle ilgili olduğuna dair güvence verdigenel-16

Onlar …

Tayvan Ekonomik İşler Bakanı Wang Mei-hua, 4 Ekim’de Tayvan hükümetinin ülkedeki dört şirketi hedef alan bir soruşturma başlattığını duyurdu Topco Scientific, United Integrated Services (UIS), Cica-Huntek Chemical Technology Taiwan ve L&K Engineering’in bir yan kuruluşunun Taipei kurallarını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor

Bu şirketlerin Çin’e yönelik yaptırımlara uyup uymadıklarına ilişkin soruşturma

Alınan bilgiye göre Bloomberg, birkaç Tayvanlı teknoloji şirketi, Çin teknoloji devine Çin’deki elektronik bileşen üretim fabrikaları ağını kurmasında yardımcı olacak Bakan, soruşturmaya katılan şirketlerin olası kural ihlalleri konusunda ayrıntılı yorumda bulunmadı

Dört şirket gerçekleri inkar ediyor ancak Huawei’nin bir yan kuruluşuyla işbirliği yapacaktı

Huawei, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sektöre yönelik profesyonel bir kuruluş olan Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA) tarafından, birden fazla taşeron aracılığıyla Çin’in güneyinde “gizli bir çip üretimi ağı” geliştirmekle suçlanıyor Aksi takdirde gruplara yaptırım uygulanmalıdır Bu şirketler, Çinli teknoloji deviyle işbirliği yaparak hem bu düzenlemeleri hem de yarı iletkenlerle ilgili düzenlemeleri açıkça ihlal etmiş olacaklardır Tayvan hükümetinin soruşturması, bu işbirliğinin yasa çerçevesinde kalıp kalmadığını belirlemeyi amaçlayacak Bunlar inşaat, atık su ve diğer çevresel hususları içeren projelerdir Tayvanlı şirketlerin ya grupla ya da tedarikçileriyle çalışarak katılım gösterdiğinden şüpheleniliyor “ İzin verilen en yüksek para cezası 25 milyon NT$’a kadardır » veya 735

Tayvan Ekonomik İşler Bakanlığı’nın yatırım departmanı, yetkililer tarafından onaylanan ilk başvuru kapsamında bu şirketlerin gerçekten Çin’de faaliyet gösterip göstermediğini doğrulayacak


Tayvan Ekonomik İşler Bakanı Wang Mei-hua, 4 Ekim’de Tayvan hükümetinin ülkedeki dört şirketi hedef alan bir soruşturma başlattığını duyurdu Huawei’nin yardımına koşarak, yarı iletkenler de dahil olmak üzere önemli teknolojiler konusunda Çin’e karşı uygulanan kısıtlamaları ihlal etmiş olacaklardı

Huawei birkaç yıldır ABD yaptırımları altında bulunuyor ve Tayvan da bu kısıtlamalara uyum sağlıyor